• Egyesület
  • Települések
  • Vendégházak

Vendégházak a településen

Szőlősardó

A Galyaság Árpád-kori eredetű települése, a Rét-patak völgyében. Nevének utótagja arra utal, hogy a kora középkorban erdőóvók, azaz királyi alkalmazásban álló erdészek lakták. A „Szőlős-” névelőtag arra a nagy múltra visszatekintő gazdálkodásra utal, melynek a 19. század végi filoxéravész vetett véget. Itt született meg szőlészettörténetük egyik fontos dokumentuma, melyet 1694-ből ismerünk „Az Szőlős Ardai szőllős hegyre való artikulus” címmel, azaz a helyi szőlőhegyszabályzat. Középkori eredetű templomát Myskovszky Viktor rajzon is megörökítette a 19. század végén. Az eredetileg gótikus templom a mai formáját 1948-ban és 1964―68-ban kapta. Szőlősardó azonban a „holt faluban” fellelhető néprajzi örökségéről a legismertebb: a régi református műemlék temető számos olyan archaikus vonással bír, mely a karsztvidék református temetői közül is különleges rangra emeli. Az egyszerűbb, „csapott tetejű” férfi fejfák mellett megtaláljuk a kontyos női fejfákat és fiatalokat jelölő koronás sírjeleket is. A temető rendezése, részbeli rekonstrukciója a közelmúltban készült el a Galyasági Településszövetség által.

A település honlapja: www.szolosardo.hu

 
Galyasági Vendégfogadók Egyesülete