• Egyesület
  • Települések
  • Vendégházak

Vendégházak a településen

Szögliget

A Bódvába futó Ménes-patak hegyek közé szűkülő völgyében húzódó település. Határában találjuk a tatárjárást követően épült Szádvár falait és az 1941-ben megszüntetett település, Derenk romfalut. A középkorban Szádvár közelsége bizonyára „mérhető” hatást gyakorol rá: templomának 1400-ban IX. Bonifác pápa búcsúkiváltságot adományoz, ami jelentős szerepre utal. A reformáció idején már a Bebek család Szádvár és a környező falvak (így Szögliget) ura. Ferdinánd király parancsára 1567 telén aztán ostrom alá veszik Szádvár falait, melyet Bebek György felesége, Patóchy Zsófia véd. A megrongált várad védői kénytelenek feladni, így egy időre királyi kézbe kerül, s zálogbirtokosok sora váltja egymást. Végül 1686 táján a várat a bécsi titoktanács döntésére törlik a végvárak sorából. Szádvár falai közül aztán mondák kaptak szárnyra, a falu kiváló népi mesélője, Bobaly István (1905–1983) számosat tudott közülük. Az 1943-ban Szögligethez csatolt Derenk falu leszármazottai évről-évre megtartják templombúcsújukat az egykor elbontott fatemplom helyén épített kápolna előtt. A romközséget érdemes felkeresni, mint ahogy Szádvárt – a Szádvárért Baráti Kör nevű civil szervezet tevékenységének köszönhetően –, a napjainkban régészeti kutatással és állagmegóvással érintett egykori erősséget, s ha már Szögligeten járunk, ne hagyjuk ki Duber Pista bácsi Tájházát sem.

A település honlapja: www.szogliget.hu

 
Galyasági Vendégfogadók Egyesülete