• Egyesület
  • Települések
  • Vendégházak
Perkupa

Középkori település a borsodi vármegyehatár szomszédságában. Szláv neve ásott árok jelentésű. Eredetileg egyetlen utcából állt, ennek tengelyében állt a középkori templom. Átépítésével emelték a református templomot, mely 1784-ben a paplakkal együtt (kegyszerekkel, anyakönyvvel), a falu 46 házával elhamvadt a nagy tűzben. 1785-ben már állt az új templom és a lelkészlak. 1797-ben újabb tűz pusztított, az akkor prédikátor feljegyzései szerint: „templom, parókia, iskola 108 házakkal együtt semmivé tétettek, oly tűzvész pusztította a falut, hogy a harang is elolvadt a haranglábban.” A főutca tengelyébe, a főút mellé épült 1875-ben a Szent István tiszteletére szentelt római katolikus templom. Tervei Ybl Miklóstól származnak. A templom egyhajós, sík­mennye­zete faragott deszkafödémes. Egykor Perkupát „száz kőműves falujaként” emlegették. Ha százan nem is voltak, azonban szembetűnő a nagy számuk Marjalaki Kiss Lajos miskolci helytörténész 20. század végi gyűjtésében. Népi építészeti örökségük még ma is számottevő a két templom közötti utcán. Kiváló rajztudást mutató vakolathímeik, a szép arányúra szerkesztett homlokzatok mind-mind erről tanúskodnak. A Petőfi u. 22. számú ház, mely a Galyasági Településszövetségnek is székhelye, tájházi kiállítást is bemutat.

A település honlapja: www.perkupa.hu

 
Galyasági Vendégfogadók Egyesülete