• Egyesület
  • Települések
  • Vendégházak

Vendégházak a településen

Komjáti

A Bódva-völgy völgytalpán épült régi település. Az Árpád-kortól kisnemesi település, eredeti birtokosai, Vid fia Zsengének (mint elsőszülött fiúnak) a leszármazottai, a Komjátiak a település nevét vették fel. A család 1415-ben, Luxemburgi Zsigmondtól szerzett nemesi címert. A címer egyik változata ma is látható a faluban: a református templommal szemben lévő ház homlokzatába falazva. A 17. században a Bódva partján faszerkezetű nemesi udvarház állott. Maga a református templom is középkori eredetű, azonban a 19. század elején jelentősen megnagyobbítva átépítették. A török időkben lakossága jelentősen megfogyatkozott és csak 1720 után kezdett ismét benépesülni, ekkor jelenhettek meg a római katolikus vallású jobbágyok Komjátiban. Az 1848―49-es forradalom és szabadságharc alatt földesura Komjáthy Sámuel, Torna megye alispánja. Komjáti katolikusai 1938-ban, a szilasi Upponyi József plébános idején építettek templomot maguknak, ezt megelőzően csak a reformáció megjelenése előtt volt templomuk. Az 1940-ben fölszentelt római katolikus templomot a közelmúltban tornya kivételével elbontották és mögötte emelték az új templomot. Az önkormányzat épületének „vakoldalán” a Bódva-völgyi fatornácokat bemutató szabadtéri kiállítás látható.

A település honlapja: www.komjati.hu

 
Galyasági Vendégfogadók Egyesülete